File #809: "General Orders No. 7 October 1, 1947.pdf"

General Orders No. 7 October 1, 1947.pdf

PDF Text

Text

^ 32D 3-.S3 uI:IT ^
N..TION.,L HiS^.D^iU-RTICRS, CIVIL -.IR i\VT?xOL
30LLING FI3LD, .;.,SHIFJ-.TOIC, D.C.
GI:ker..L orders '
ivU...32H
7

1 October 1947
u.bsu:.i'TiQ^ OF co:i:,.::^D

Under the provisions of Pcragraph 4, ;.R 60C-S0,

S7 Jun 47, the undersigned hereby assumes comrnsnd of the
5Sd ../.F 3ase Unit (National HaadquJ^irtcrs, Civil /.ir latrol).

'^UCw.S V, 'BEi-U
Brigadier General, U.S.ii.
Commar din*-?

1 ea "'g CO no
1 ea LO conc
3 Ch of Staff
<2 CG ^)DC

USAF

3 CG Mi 1 i tary Di s tri c t of - sh
3

CG

3ollin?

Fid

Com-and

iUiCoiiDS liiANAGEiviii^rr I;i'/ISX0M
CAP-USAF

/V3